Eğridir Gölü

Eğirdir Gölü Isparta il sınırları içinde olduğu kadar Göller Bölgesinin de en önemli göllerinden birisidir. Isparta şehrinin ortasında yer alan göl Sultan ve Karakuş Dağları’nın arasında kalmaktadır. 517 km2 yüz ölçümü ile Türkiye’nin 4. büyük gölüdür. Kuzey-güney uzunluğu 50 km, doğu-batı genişliği ise 3 ila 15 km arasında değişmektedir. Gölün oluşumunda karstik yapı önemli rol oynamaktadır. Ana kalker temeli üzerinde yer alan çöküntü oluklarının birbirleriyle birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Göl, deniz yüzünden 916 m yükseklikte olup, ortalama derinliği 12 m kadardır. Maksimum derinliği ise Eğirdir yakınlarında 16.5 m’dir.

Gölün güneybatı sahillerinde derin ve kuytu koyları vardır. Sarp kayalar ve yarlar bu koylara görsel olarak katkı sağlamaktadır. Genellikle yer altı su kaynakları ve civardaki pınarlarla beslenen göl kuzeyden güneye uzanmaktadır. Tatlı ve bulanmayan suyu olan Eğirdir Gölünün etrafı ormanlık alanlar ile çevrilmiştir.

Poyraz sebebiyle gölde Hoyran’ın güneyinde Eğirdir’e doğru hızlı sayılabilecek bir akıntı vardır. Eğirdir Gölü, iki kısma ayrılmaktadır. Kuzeyde kalan ve daha küçük göl kesimine Hoyran Gölü, güneyde kalan kesimine ise Eğirdir Gölü denir. Her iki göl Hoyran Boğazı ile birbirine bağlanır. Gölün kenarları genellikle diktir. Bu dikliğin kaybolduğu Gelendost ve Hoyran yörelerinde göl kıyısında bataklıklar bulunur. Gölde, Eğirdir ilçesinin üzerinde bulunduğu yarımadanın bir uzantısı gibi küçük iki ada vardır. Biri Can Ada, diğeri Yeşilada (Nis)’dır. Yeşil ada üzerinde 100 kadar ev bulunmaktadır. Son yıllarda göl sularının azalmasından yararlanılarak bu adalar birbirine ve Eğirdir’e bağlanmış bulunmaktadırlar. Gölde balık çoktur. En iyi cinsleri ise çapak, siraz, çiçek, levrek ve sudaktır.

Ulaşım

Eğirdir Gölü Isparta- Konya Karayolu üzerindedir. Buraya her tür araçla ulaşım sağlanabilmektedir.