Tamamlanan Projeler

  • Sagalassos Antik Kenti’ndeki kazılara destek sağlanması
  • Sagalassos Antik Kenti’nde ören yeri karşılama binası ile, anıtların, kent yaşamının ve buluntuların ziyaretçilere tanıtıldığı, üç dilde hazırlanan, ziyaretçileri fotoğraf ve çizimlerle kısa filmlere ulaştıran bilgi panolarının yapımı
  • İdil Biret tarafından İş Sanat Konser Salon’unda Vakıf yararına konser verilmesi (17.04.2017)