İnsuyu Mağarası

Burdur il sınırları içerisinde yer alan İnsuyu Mağarası Burdur-Antalya karayolu üzerinde, Burdur'a 13. km uzaklıkta Mandıra Köyü’nde konumlanır. Türkiye'nin Turizme açılan ilk mağarasıdır. Toplam 597 m uzunluğundaki mağarada karstik yapının zamanla erimesi ve aşınması sonucu, sarkıt ve dikitler meydana gelmiştir. Sarkıt ve dikitlerin yapıları ve oluşum şekilleri incelendiğinde mağaranın binlerce yıl önce oluştuğu tahmin edilmektedir. Mağara içinde girintili-çıkıntılı irili ufaklı 9 göl mevcuttur. İçerisinde serin ve temiz bir hava akımı olan mağara sularının şeker ve mide hastalıklarına şifalı olduğuna inanılmaktadır.

İnsuyu Mağarası, Kültür Bakanlığı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 9.7.1976 gün ve A 113 sayılı kararı ile I. derece Doğal Sit olarak tescil edilmiştir. Mağarada yapılan araştırmalar neticesinde mağara galerilerinin daha ilerilere doğru ilerlemekte olduğu da saptanmıştır.

Ulaşım

İnsuyu Mağarası Burdur Antalya yolunun 15. km'si üzerindedir. Buraya her tür araçla ulaşım sağlanabilmektedir.