Kuruluş Öyküsü

Sagalassos’un Türkiye’de daha güçlü bir sesle duyurulması ve maddi/manevi desteklenmesi için, doğrudan antik kenti hedef alan bir sivil toplum örgütü kurulması konusunda, antik kenti ve bilimsel heyeti yakından tanıyan Sayın İdil Biret ve eşi Sayın Şefik Büyükyüksel en önemli ilk adımı atmıştır.

Kendileri, Sagalassos Arkeolojik araştırma Projesi Başkanlığını (Prof.Dr. Marc Wealkens, emekli kazı başkanı; Prof.Dr. Jeroen Poblome, kazı başkanı; Dr. Ebru Torun, Sagalassos projesi başkan yardımcısı), Prof.Dr. Münir Ekonomi ile 2013 yılında tanıştırmıştır.

Yapılan ilk toplantıda Türkiye’de Sagalassos Vakfı’nın kurulması kararlaştırılmıştır. Prof. Dr. Münir Ekonomi’nin arkeoloji ve tarih tutkusu, engin hukuk bilgisi, Türkiye’nin en önemli sivil toplum örgütlerindeki sorumluluklarıyla pekişmiş tecrübeleri ve kararlılığı sayesinde, Sagalassos Vakıf senedinin hazırlanması ve Vakfa kurucu olarak katılacakların bir araya gelmeleri zor olmamıştır. Sagalassos Vakfı gerekli hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla Temmuz 2014’te resmi olarak kurulmuştur.