Sagalassos Genç Çalışma Grubu

Sagalassos Genç, Sagalassos Vakfı’nın hedeflerine uygun olarak gençlerin Vakfa ve bölgeye olan ilgisini artıracak ve bu doğrultuda bölgedeki turizm imkanlarını genişletecek, bölgenin tanıtımını sağlayacak, öncelikli uygulama alanlarının ve stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesi konularında Vakfa destek olmak amacıyla Vakfa bağlı olarak kurulan bir çalışma grubudur.

Genç Sagalassos, 18-40 yaş arası gençlerden oluşan dinamik bir ekiptir. Genç Sagalassos Çalışma Grubu, farklı alanlarda uzmanlığı bulunan, konuyla ilgilenen ve Yönetim Kurulu’nca belirlenen 5 (beş) üyeden oluşmaktadır.

Çalışma grubu komitemiz:

Nüket Hekiman Çörekçioğlu

1991 yılında İstanbul’da doğdu. Notre Dame De Sion Fransız Lisesi’ni dereceyle bitirdikten sonra hayalindeki avukatlık mesleğini yapabilmek için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimi aldı. Üniversiteyi onur derecesi ile tamamladıktan sonra avukatlık stajını tamamlayıp, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku yüksek lisansını yaptı. Ticaret Hukukuna yoğunlaştı ve “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Görev Süresi Ve Görevlerinin Sona Ermesi” üzerine çalışma yaptı. 2016 yılında Elif Akçayiğit ile ortak olarak Nişantaşı’nda Hekiman Hukuk Bürosunu kurdu ve halen avukatlık mesleğini icra etmeye devam etmektedir. Sanata olan ilgisini sosyal hayatına da yansıtmaktadır ve 2016 yılından beri İstanbul Modern bünyesindeki Genç Modern üyesidir.

Bahar Uslu

1988 yılında Bursa’da doğdu. 2013 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümünü bitirdi. Keman ve piyano alanlarında uzmanlaştı ve Kazanlak Rose Festival (2004) ve Folkmoot USA International Folk Festival (2005) etkinliklerine müzisyen olarak katıldı. 2013-2018 yılları arasında otizm ve zihinsel engelli bireylerle müzik alanında çalıştı. Aktif olarak İstanbul’da, MEB bünyesinde müzik öğretmeni olarak görevine devam etmektedir.

Elif Akçayiğit

1992 yılında Bursa’da doğdu. Özel İnal Ertekin Okulları ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde Bursa’daki eğitim ve öğretim hayatını tamamladı. Üniversite eğitimini İstanbul’da alarak 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından avukatlık için gerekli yasal stajını tamamladı ve 2016 yılında yine Genç Sagalassos üyelerinden Nüket Hekiman Çörekçioğlu ile birlikte ortağı olduğu Hekiman Hukuk Bürosu’nu kurdu. Lisansüstü eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında 2017 yılında tamamlayan Elif Akçayiğit, Yüksek Lisans çalışmasını “İnternet Üzerinde Marka Hakkı İhlalleri” üzerine yapmıştır.

Fırat Uran

1988 yılında Adana’da doğdu. Amerika’da New York Film Academy’de yönetmenlik atölyesine katıldı, kısa filmler yönetti. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 2012 yılında tamamladıktan sonra Los Angeles’da, UCLA Üniversitesinde Business and Management of Entertainment, Producing, Story Development, Entertainment Studies ve Marketing sertifikalarını tamamladı (2015). İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde fikri ve sınaî haklar ve Sinema üzerine yüksek iki tane yüksek lisans yapan Uran daha önce Kali Kalav (2012) ve Lucid Dream (2013) sergilerinde yer almıştır. Yakın zamanda 'Otobanda Kaybolanlar' adlı kitabı yayınlanmıştır.

Kler Kampeas

1983 yılında İzmir’de doğdu. Özel İzmir Amerikan Lisesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Lise öğrenimi süresince katılmış olduğu sosyal etkinlikler neticesinde plaketle ödüllendirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitimi boyunca kariyer hayatına doğru yön verebilmek için Tukaş A.Ş., Alarko Carrier, The Marmara Pera Oteli, Arkas Holding, İ.M.K.B’de yaptığı stajlar sonunda hizmet sektöründe çalışmaya karar verdi. 2005 yılında İstanbul’a taşınarak; Alarko Turizm Grubu çatısı altında 12 sene Hillside City Club ve Sanda Spa markalarında yöneticilik yaptı. Görevi esnasında; uzmanlaşmak istediği Pazarlama İletişimi alanında yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde tamamladı. Bitirme Projesi olarak; “Deneyimsel Pazarlama” başlığı altında Starbucks’ı analiz etti. 2017 Ocak ayında sektör değiştirmeye karar vererek, Eczacıbaşı Holding bünyesinde Kanyon Yönetim şirketinde Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Halen Kanyon Yönetim’de görevini sürdürmekte olup, Eczacıbaşı Holding’in organize ettiği bir yarışmada; Kültür Sanat Elçisi ünvanını da alarak şirket bünyesinde Kültür- Sanat alanında çalışmalarda gönüllü yer almaktadır. Aynı zamanda 2017 yılından beri İstanbul Modern Müzesinin “Genç Modern” topluluğunun üyesidir.

Genç Sagalassos Çalışma Komitesi’nin amaçları

Tamamen gönüllü olarak çalışan Genç Sagalassos Çalışma Komitesi’nin amaçları şu şekildedir:

 • Bölgenin Sagalassos Antik Kenti merkezli geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin ve ekonomisinin canlandırılması amacıyla gençlerin Vakfa destek olmalarını sağlamak ve bu suretle bilgi ve birikimlerini derinleştirmek ve hobilerini uygulama olanağı yaratmak,
 • Bölgedeki konaklama çeşitliliğini yerli halkın da yararına olacak şekilde artırmak için araştırma yapmak ve önerilerini tartışmaya açarak uygulama modellerini tespit etmek suretiyle ziyaretçi sayılarını çoğaltmak,
 • Bölgedeki yöresel yeme-içme sektöründeki hizmet olanaklarının sağlıklı ve yöresel özelliklere uygun yürütülmesi için, ilgili meslek mensupları, meslek kuruluşları ve yerel yönetimler ile ortak ilkeleri belirlemek üzere çaba göstermek,
 • Bölgenin yöresel yemekler arşivini oluşturmak için, bu hususta uzmanların desteğini alarak; yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren esnaf, meslek kuruluşları ve yerel yönetim yetkilileri ile ortak girişimleri başlatmak,
 • Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çıraklık, kalfalık ve ustalık mevzuatına göre yöre gençlerinin bilgi düzeyini artırmaları, meslek ehliyetini kazanmaları için araştırma yapmak ve sonuçlarını ilgililere duyurarak uygulanmaları yönünde girişimde bulunmak,
 • Yerel kılavuzlar yetiştirilmesini ve ziyaretçilerin bu kılavuzlar eşliğinde bölgeyi keşfetmesini sağlamak,
 • Bölgedeki doğal olanakları da kullanarak planlanacak aktivitelerle arkeoloji, sanat ve tarih turizminin yanı sıra doğa turizminin de ilerlemesine katkıda bulunmak; bu bağlamda bölgedeki trekking parkurlarının yaygınlaştırılması, kamp ve karavan alanlarının kurulması, bisiklet kiralama istasyonlarının oluşturulması ve mevcutlarla özel anlaşmalar sağlanması, yayla turizmine destek olunması ve benzeri faaliyetleri çoğaltmak,
 • Yöresel mimarinin korunmasına ve bu ustalık sanatının sonraki nesillere aktarılmasına olanak sağlayacak çalışmalar yapmak,
 • Bölge halkına istihdam alanında fikrî destek vererek gelen ziyaretçiler aracılığıyla bölge ekonomisinin canlanmasını sağlamak,
 • Ağlasun’da kırsal, arkeolojik, ekolojik ve agro turizm sektörlerinde girişimlerde bulunanlara, ekolojik ve/veya akıllı tarım faaliyetleri gösteren kişilere, derneklere ve kooperatiflere destek vermek; bunların benzer konularda çalışan ulusal ve uluslararası bağlarla ve pazarlarla ilişkisini kurmak,
 • Sagalassos Vakfı’nı en iyi şekilde temsil ederek Genç Sagalassos’un tanıtımına destek olmak.